64232 - Το ζήτημα

Ν. Λυγερός

Το ζήτημα
του Χριστού
και της αναγνώρισής του
ως Μεσσίας
και ως Σωτήρας
του κόσμου
είναι η διαφορά
που κάνει
τη διαφορά
εδώ και χιλιετίες.