64233 - Μερικοί Μαθητές

Ν. Λυγερός

Μερικοί Μαθητές
του Ιωάννη
Βαπτιστή
δεν ακολούθησαν
τον Χριστό
και αυτοί
δεν έβλεπαν
τον Ιωάννη
ως Πρόδρομο.
Αυτό βλέπεις
με το τέταρτο
Ευαγγέλιο.