64236 - Η προσπάθεια

Ν. Λυγερός

Η προσπάθεια
συνεχίστηκε
εντός
της ένωσης
για να μη χαθούν
πιστοί
λόγω
λανθασμένου
χειρισμού.