64237 - Στον Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στον Ιωάννη
οι κρυπτοχριστιανοί
είναι οι Εβραίοι
που πιστεύουν
στον Χριστό
αλλά δεν τολμούν
να το ομολογήσουν
γιατί φοβούνται
ότι θα διωχθούν
από τις συναγωγές.