64245 - Διάβασε

Ν. Λυγερός

Διάβασε
τις επιστολές
του Ιωάννη
για να δεις
πιο προσεκτικά
το Ευαγγέλιο
και να καταλάβεις
επιτέλους
πώς έγινε
η επιλογή
του Αγίου Ειρηναίου.