64246 - Μη βρίσκεις

Ν. Λυγερός

Μη βρίσκεις
δικαιολογίες
για τους κρυπτοχριστιανούς
πριν διαβάσεις
τον Ιωάννη
γιατί μάλλον
δεν ξέρεις
την αλήθεια
για την πηγή
της αρχικής
διαφοράς.