64247 - Όσοι πίστεψαν

Ν. Λυγερός

Όσοι πίστεψαν
ότι θα καταφέρουν
ως κρυπτοχριστιανοί
να αλλάξουν
τα πράγματα
εντός των συναγωγών
απογοητεύτηκαν
διότι η ιστορία
απέδειξε
ότι ο Χριστιανισμός
εξελίχθηκε
μόνο εκτός.