64248 - Η διαφοροποίηση

Ν. Λυγερός

Η διαφοροποίηση
έγινε
από την αρχή
λόγω
του αποκλεισμού
έτσι
η εξέλιξη
έγινε
εκεί
όπου
υπήρχε
η ελευθερία
και μόνο.