64250 - Ενοχλήθηκαν

Ν. Λυγερός

Ενοχλήθηκαν
πολλοί
επειδή άλλοι
έλεγαν
ότι ο Χριστός
ήταν
ο άρτος
της ζωής
αλλά τελικά
αυτό έγινε.