64256 - Οι Ιουδαιοχριστιανοί

Ν. Λυγερός

Οι Ιουδαιοχριστιανοί
δυσκολεύονταν
να δουν
με θετικό τρόπο
τη Σχολή
του Ιωάννη
που έδινε
όλο και περισσότερη
σημασία
στην ουσία
του Χριστού.