64257 - Ακόμα και τα αδέλφια

Ν. Λυγερός

Ακόμα και τα αδέλφια
του Χριστού
τον πίεζαν
να κάνει
θαύματα
στα Ιεροσόλυμα
αλλά εκείνος
τους απάντησε
ότι ούτε αυτοί
δεν πίστευαν
πραγματικά.