64259 - Η Σχολή του Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Η Σχολή του Ιωάννη
δείχνει
τη διαφορά
του αγαπημένου
Μαθητή
σε σχέση
με τον Πέτρο
χάρη
σε χειροπιαστά
παραδείγματα
που τον αναδεικνύουν.