64261 - Στα Πάθη

Ν. Λυγερός

Στα Πάθη
φάνηκαν
ξεκάθαρα
ποιοι ήταν
οι πιστοί
και ποιοι
φοβήθηκαν
να ακολουθήσουν
τον Χριστό
στην αλλαγή
κύκλου.