64262 - Η χριστολογική διαφορά

Ν. Λυγερός

Η χριστολογική διαφορά
προέρχεται
από το ύψος
που αποτελεί
την επίπτωση
μιας βαθύτητας
που είχε
αναζητήσει
την ουσία
της πηγής.