64264 - Οι οργανοκλάστες

Ν. Λυγερός

Οι οργανοκλάστες
απαγόρευσαν
τα μουσικά
όργανα
το 1642
στη Ρωσία
αλλά η ντόμρα
επέζησε
μέσω
της μπαλαλάικας
που συνέχισε
την μουσική.