64266 - Η χρονοστρατηγική

Ν. Λυγερός

Η χρονοστρατηγική
δίνει βαρύτητα
λόγω βαθύτητας
στις αναλύσεις
που εξετάζουν
το επίκαιρο
διότι αυτό
είναι μόνο
η επιφάνεια
του κόσμου.