64272 - Η διαφορά του ύφους

Ν. Λυγερός

Η διαφορά του ύφους
μεταξύ του Ευαγγελίου
και των Επιστολών
εξηγείται
από την εξέλιξη
της κοινότητας
που γίνεται Σχολή
με πυρήνα
και με σχίσμα.