64273 - Με τις επιστολές

Ν. Λυγερός

Με τις επιστολές
βλέπουμε
και τα εσωτερικά
προβλήματα
της κοινότητας
όσον αφορά
στην ερμηνεία
της ανθρώπινης
φύσης
του Χριστού
και τη σύνδεση
με το γνωστικισμό.