64274 - Οι αποστάσεις 

Ν. Λυγερός

Οι αποστάσεις
έχουν σημασία
στις Επιστολές
γιατί δείχνουν
ταυτόχρονα
το εύρος
της Σχολής
αλλά
και την τάση
στη διάσπαση
που οδήγησε
σε σχίσμα
που ενώθηκε
με αίρεση.