64275 - Εντός της κοινότητας

Ν. Λυγερός

Εντός της κοινότητας
υπήρχε η Σχολή
που ήθελε
να διατηρηθεί
γραπτώς
η Διδασκαλία
του Χριστού.
Σε αυτήν ήταν
ο Ευαγγελιστής,
ο συγγραφέας του Ευαγγελίου
και ο συγγραφέας των Επιστολών.