64276 - Ο πρεσβύτερος

Ν. Λυγερός

Ο πρεσβύτερος
εκπροσωπεύει
τη Σχολή
και όχι μόνο
την κοινότητα
του Ιωάννη
έτσι
οι Επιστολες του
είναι θεμελιακές.