64280 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
δεν έρχεται
είναι.
Αυτό είδε
η Σχολή
του Ιωάννη
και ήθελε
αυτή
η ανακάλυψη
να γίνει
γνωστή
σε όλους.