64281 - Η αναθεμελίωση

Ν. Λυγερός

Η αναθεμελίωση
ήταν απαραίτητη
για να γίνει
η θρησκεία
πίστη
και να απελευθερωθεί
από το δογματικό
υπόβαθρο
που δεν την άφηνε
να αγγίξει
όλο τον κόσμο
χωρίς εξαίρεση.