64282 - Η Σχολή

Ν. Λυγερός

Η Σχολή
έκανε
την προσφορά
της ουσίας
που ήταν
πιο πολύπλοκη
και περίπλοκη
αλλά ταυτόχρονα
δέχτηκε
το απλό
της αποστολής.