64283 - Η ενσωμάτωση

Ν. Λυγερός

Η ενσωμάτωση
των αναγκών
των άλλων
εντός της ανάγκης
λειτούργησε
καταλυτικά
εντός
της χρονοστρατηγικής
μιας πίστης
απελευθέρωσης.