64284 - Την ώρα

Ν. Λυγερός

Την ώρα
της διάσπασης
οι ατάκες
έγιναν πιο πυκνές
και πιο σύντομες
για να προκαλέσουν
μια αντίδραση
για να ξεκαθαρίσει
το όλο πλαίσιο
της χριστολογικής
διαφοράς.