64285 - Οι διαφορές

Ν. Λυγερός

Οι διαφορές
είναι σημαντικές
για να δούμε
πώς λειτούργησαν
εντός
της ίδιας
κοινότητας
και ποια μάχη
δόθηκε
για να νικήσει
η Σχολή.