64286 - Όταν η Εκκλησία

Ν. Λυγερός

Όταν η Εκκλησία
επέλεξε
την ερμηνεία
της πρώτης
Επιστολής
για να γίνει
κανονική
επέλεξε
και το όραμα
της Σχολής
του Ιωάννη.