64287 - Το γεγονός

Ν. Λυγερός

Το γεγονός
ότι το Ευαγγέλιο
κάνει αναφορά
με άμεσο τρόπο
σε αυτό
που ειπώθηκε
από τον Χριστό
δημιουργεί
ασπίδα
ενάντια
στις ερμηνείες
της διάσπασης.