64288 - Οι διαφορετικές ερμηνείες

Ν. Λυγερός

Οι διαφορετικές ερμηνείες
στην χριστολογία,
την εσχατολογία
την πνευματολογία
και την ηθική
είναι αυτές
που προκάλεσαν
τη διάσπαση
εντός της κοινότητας
και η επιλογή
την αναθεμελίωση.