64289 - Η συνοχή σκέψης

Ν. Λυγερός

Η συνοχή σκέψης
φαίνεται
και με τον τρόπο
που αντιμετωπίστηκε
η διαμάχη
εντός
της κοινότητας
για να κερδίσει
η ουσία
της Διδασκαλίας
του Χριστού.