64291 - Η ανθρώπινη θυσία

Ν. Λυγερός

Η ανθρώπινη θυσία
του Χριστού
είναι θεμελιακή
γιατί δίνει
υπόσταση
και συνεισφέρει
έμμεσα
και στη θεϊκή
φύση
του Ιησού.