64292 - Οι προσευχές

Ν. Λυγερός

Οι προσευχές
υπάρχουν
στον Ματθαίο
η απλή
στον Λουκά
η έντεχνη
αλλά όχι
στον Ιωάννη
αφού υπάρχει
ταύτιση
θέλησης.