64293 - Το αίμα

Ν. Λυγερός

Το αίμα
του Χριστού
έχει σημασία
λόγω
της ανθρώπινης
φύσης
και γι’ αυτό
αποτελεί
συμπληρωματικό
σημείο
αναφοράς.