64294 - Η βάπτιση

Ν. Λυγερός

Η βάπτιση
υπάρχει
μόνο
στα Συνοπτικά
γιατί
ο Ιωάννης
δεν έχει
ανάγκη
να την υποστηρίξει
επιπλέον.