64300 - Εσχατολογικά

Ν. Λυγερός

Εσχατολογικά
το βαθύ μέλλον
επηρεάζει
το άμεσο
μέλλον
και γι’ αυτό
έχει νόημα
να το μελετήσεις
για να δεις
τη συμπεριφορά
του κόσμου.