64303 - Στον Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στον Ιωάννη
η αναφορά
στο αίμα
είναι σημαντική
γιατί είναι
επιχείρημα
για την φύση
την ανθρώπινη
του Χριστού
ενάντια
στον γνωστικισμό.