64305 - Η εσχατολογία του μέλλοντος

Ν. Λυγερός

Η εσχατολογία του μέλλοντος
επιτρέπει
την επιλογή
και την εισαγωγή
κριτηρίων
ηθικής
για τους Δίκαιους
που θα δικαιωθούν
με την κρίση
της Δευτέρας Παρουσίας.