64306 - Στον Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στον Ιωάννη
και ειδικά
στις Επιστολές
υπάρχει
εμπιστοσύνη
στο μέλλον
γιατί
ξέρει
για την προΰπαρξη
του Χριστού.