64312 - Με προσπάθεια

Ν. Λυγερός

Με προσπάθεια
ξεπερνάς
εμπόδια
αλλά τώρα
με υπερβάσεις
βλέπεις
διαφορετικά
τον κόσμο
αφού τον ανοίγει
η Διδασκαλία.