64313 - Ο πλούτος

Ν. Λυγερός

Ο πλούτος
των γνώσεων
είναι μεγαλύτερος
της φαντασίας
και μπορείς
μέσα
σε αυτόν
να γράψεις
την ιστορία
του μέλλοντος
που άλλοι
δεν τόλμησαν
να διαβάσουν.