64316 - Στο Αφγανιστάν

Ν. Λυγερός

Στο Αφγανιστάν
πολλοί
δεν ασχολούνται
με τα δικαιώματα
του Ανθρώπου
διότι εξετάζουν
τα δεδομένα
φυλετικά
και θρησκευτικά
χωρίς
άλλη επιλογή.