64317 - Όταν μελετάμε

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάμε
τον πληθυσμό
των προσφύγων
του Αφγανιστάν
αντιλαμβανόμαστε
ότι οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν
ούτε καν
το ένα δέκατο
ενώ κινδυνεύουν.