64324 - Οι παρατάξεις

Ν. Λυγερός

Οι παρατάξεις
της κοινότητας
του Ιωάννη
χώρισαν
και η μία
χάθηκε
εντός
του γνωστικισμού
ενώ η άλλη
ενίσχυσε
χριστολογικά
τη Μεγάλη Εκκλησία.