64326 - Ο Άγιος Ειρηναίος

Ν. Λυγερός

Ο Άγιος Ειρηναίος
είχε στο οπλοστάσιό του
ενάντια στους αιρετικούς
το Ευαγγέλιο
κατά Ιωάννη
χάρη στις Επιστολές
που ξεκαθάριζαν
την ορθή
ερμηνεία του.