64329 - Η Αγία Γραφή

Ν. Λυγερός

Η Αγία Γραφή
λειτουργεί
ως ανοιχτός
κώδικας
όπου ο καθένας
συνεισφέρει
επώνυμα
για να γίνει
πιο ανθεκτική
η επεξήγηση
του Έργου.