64338 - Οι γυναίκες

Ν. Λυγερός

Οι γυναίκες
έχουν ένα ρόλο
πιο σημαντικό
στην κοινότητα
του Ιωάννη
και αυτό
φαίνεται
με τις αναφορές
στη Μάρθα
και στη Μαρία-Μαγδαληνή
ως απόστολος
των αποστόλων.