64339 - Στην Κανά

Ν. Λυγερός

Στην Κανά
η Παναγία
κάνει αναφορά
στις γνώσεις
που έχει
ο Χριστός
για να λύνει
προβλήματα
που άλλοι
θεωρούν
ότι είναι
μη επιλύσιμα.