64340 - Η μελέτη του Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη του Ιωάννη
μέσω Ευαγγελίου,
Επιστολών
και Αποκάλυψης
δείχνει μια βαθύτητα
στην πίστη
που εντόπισε
ο Άγιος Ειρηναίος
και γι’ αυτό
ενσωμάτωσε
όλο το Έργο του
εντός
των Κανονικών
για να υποστηρίξει
πιο ανθεκτικά
τη συνέχεια
του Έργου
του Χριστού.