64341 - Με τα Ευαγγέλια

Ν. Λυγερός

Με τα Ευαγγέλια
ο Άγιος Ειρηναίος
λειτούργησε
χρονοστρατηγικά
για να ενισχύσει
την ανθεκτικότητα
της πίστης
και να θεμελιώσει
τη Μεγάλη Εκκλησία
για να ζήσει
αιώνες.